Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka") ma na celu dostarczenie użytkownikom «Video Hunter» informacji na temat danych, które są zbierane, przetwarzane i używane po ich zebraniu.

Zbierane informacje

Informacje, które możemy zbierać, to informacje nieidentyfikujące, które mogą być dostarczane lub zbierane za pomocą «Video Hunter» ("Informacje nieosobiste"). Nie znamy i nie możemy zidentyfikować tożsamości użytkownika, od którego otrzymaliśmy informacje.

Zebrane informacje nieosobiste obejmują informacje o użytkowaniu przeglądarki przez użytkownika.

«Video Hunter» zbiera dane z Twojej przeglądarki w celu dostarczenia i ulepszania naszych produktów i usług, aktualizacji oprogramowania, obsługi dynamicznych treści, obsługi rozszerzeń oraz uzyskania pojęcia, w jaki sposób nasze usługi są używane, na podstawie udzielonej zgody.

Podczas zbierania niepersonalizowanej historii oglądania i analiz, «Video Hunter» używa tylko domen, które nie mogą być używane do Twojej identyfikacji (niekompletny adres URL) odwiedzanych stron internetowych i nic poza tym. Wyłącz przekazywanie informacji o używaniu Twojej przeglądarki w celu ograniczenia zbierania danych z Twojej przeglądarki tylko do tych, które są potrzebne do działania tego rozszerzenia.

«Video Hunter» nie zbiera i nie przekazuje plików cookie, haseł, adresów e-mail ani żadnych innych zidentyfikowanych informacji indywidualnych.

Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy przechowywać dostarczone dobrowolnie przez Ciebie Dane osobowe, takie jak imię i adres e-mail, jeśli takie informacje będą używane wyłącznie do komunikacji z Tobą.

Wszystkie informacje będą przechowywane przez minimalny okres czasu potrzebny do realizacji i wsparcia naszych celów operacyjnych i muszą być zniszczone zgodnie z postanowieniami Polityki prywatności.

«Video Hunter» może korzystać z różnych usług analitycznych do przetwarzania informacji na temat sposobu korzystania z naszego rozszerzenia. Ograniczamy dane wysyłane do tych usług i robimy to w celu poprawy naszego rozszerzenia.

Video Hunter nie zbiera ani nie przesyła żadnych danych osobowych. Dane niepersonalizowane (tj. adres filmu lub jego część) są przesyłane w tych przypadkach:

- Kiedy ręcznie dodajesz filmy do listy filmów, wysyłane jest żądanie do strony źródłowej w celu uzyskania informacji o filmie (takie jak tytuł, miniatura).

- Gdy odtwarzasz film z listy filmów, kod odtwarzający z oryginalnej strony jest ładowany i uruchamiany.

- Przy otwieraniu menu Video Hunter wysyłane jest żądanie do źródła znalezionych filmów w celu uzyskania długości filmu.

- Na niektórych obsługiwanych witrynach z filmami dodatkowe informacje są ładowane z tych witryn w celu uzyskania adresów plików wideo.

Ujawnianie danych osobowych

«Video Hunter» nie zbiera ani nie ujawnia żadnych danych osobowych. Gdy użytkownik tworzy takie informacje, «Video Hunter» nie ujawni żadnych danych osobowych osobom trzecim, firmom stowarzyszonym, partnerom współpracy ani innym podobnym organizacjom bez wyraźnej zgody użytkownika.

Wymiana danych z firmami trzecimi i informowanie

W celach badawczych, analitycznych i związanych z nimi Twoje Informacje nieosobiste mogą być przekazywane niektórym firmom. Aby mieć możliwość udostępniania «Video Hunter» bezpłatnie, ograniczamy dane przesyłane do tych firm i robimy to tylko w celu utrzymania naszej działalności. Takie dane produkty będą zawierały tylko Informacje nieosobiste i nie będą przekazywane firmom trzecim w celach związanych z śledzeniem, identyfikacją lub celowaniem w poszczególnych użytkowników.

W celu utrzymania naszej działalności, okresowo możemy wysyłać Ci komunikaty promocyjne i informacyjne dotyczące usług «Video Hunter» oraz innych produktów, usług lub informacji, które uważamy za interesujące dla Ciebie.

Linki do i interakcje z produktami firm trzecich

«Video Hunter» może współpracować z lub zawierać linki do stron internetowych i aplikacji firm trzecich, w tym platform społecznościowych, które nie są kontrolowane ani własnością «Video Hunter» (każda z nich to „Dostawca usług trzecich”).

Bezpieczeństwo informacji

«Video Hunter» przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz innych przepisów i regulacji dotyczących prywatności. «Video Hunter» podejmuje rozsądne wysiłki w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do wszelkich informacji zgłaszanych przez «Video Hunter». Wszystkie informacje dostarczone dzięki «Video Hunter» są skutecznie chronione.

«Video Hunter» stosuje wszelkie starania, aby uniknąć ujawniania danych osobowych. Obejmuje to wykorzystanie różnorodnych nowoczesnych metod anonimizacji, czyszczenia danych i agregacji w celu identyfikacji i usunięcia danych osobowych zebranych przez nas informacji, aby przechowywać tylko Informacje nieosobiste.

Prawa użytkownika

Użytkownicy «Video Hunter»

mogą w dowolnym momencie anulować wymianę danych zebranych podczas korzystania z naszego rozszerzenia, wyłączając opcję zbierania statystyk w ustawieniach rozszerzenia. Jeśli to zrobisz, Twoje Informacje nieosobiste otrzymane podczas korzystania z «Video Hunter» nie będą już zbierane i nie będą uwzględniane w danych produktowych używanych przez nas.

Nieletni

Prosimy, przeczytaj Politykę prywatności razem z rodzicami lub prawnym opiekunem, jeśli masz poniżej 18 roku życia, i pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Zgodnie z Polityką «Video Hunter», osoby poniżej 18 roku życia nie powinny dostarczać «Video Hunter» żadnych informacji bez zgody jednego z rodziców lub prawnego opiekuna, i nie mogą uczestniczyć w działaniach prawnych w «Video Hunter» bez wyraźnej zgody lub jeżeli takie działania nie są autoryzowane przez obowiązujące prawo.

Uprawnienia

Video Hunter wymaga pewnych uprawnień, abyś mógł cieszyć się jego pełnym potencjałem. Ze względów bezpieczeństwa korzystamy z najwęższych uprawnień dostępnych, aby nadal zapewnić pełną funkcjonalność. Są to:

  • webRequest & webRequestBlocking - obsługa pobierania wideo, aby w razie potrzeby zmienić nagłówek żądania wideo.

  • <all_urls> - wideo na wszystkich stronach

Prawa autorskie

Jeśli uważasz, że pobieranie treści narusza Twoje prawa autorskie, możesz zgłosić to nam, wysyłając e-mail na adres getvideohunter@gmail.com wraz z nazwą swojej organizacji, imieniem i nazwiskiem kontaktowym oraz linkiem do dokumentu potwierdzającego, że masz wyłączne prawa do materiału opublikowanego na stronie. Tylko właściciel praw autorskich lub jego upoważniony przedstawiciel może zgłosić roszczenie o naruszenie praw autorskich. Jeśli uważasz, że pobierana przez Ciebie treść narusza Twoje prawa autorskie, daj nam znać, wysyłając e-mail. Regularnie wykluczamy strony zawierające treści objęte prawami autorskimi z listy dostępnych do pobrania filmów.

Prywatność dzieci

Kolejnym specjalnym elementem naszego priorytetu jest ochrona dzieci podczas korzystania z Internetu. Uważamy, że rodzice powinni uczestniczyć w działalnościach online swoich dzieci i sugerujemy, aby rodzice zrobili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić dzieciom bezpieczne i przyjazne środowisko online.

Zespół Video Downloader bardzo poważnie podchodzi do prywatności uczniów i dzieci. Nie kierujemy swoich usług celowo do uczniów ani dzieci w ogóle. Edukatorzy, którzy mają uprawnienia do działania w imieniu rodziców, mogą zezwolić uczniom poniżej 13 roku życia na korzystanie z naszych usług, jeśli taka użyteczność służy celom edukacyjnym i jeśli jej użycie zapewnia, że uczniowie nie udostępnią żadnych informacji osobistych i nie będą udostępniać, ani w inny sposób dystrybuować nagrań zawierających informacje osobiste ucznia.

Zmiany w Polityce prywatności

Video Hunter zastrzega sobie prawo do zmiany tej Polityki prywatności. Takie zmiany mogą być ogłaszane tobie zarówno za pomocą e-maila, jak i przez opublikowanie zaktualizowanej polityki na usłudze. Jesteś odpowiedzialny za regularne sprawdzanie swojej poczty e-mail oraz usługi, aby ustalić, jaka jest obecnie obowiązująca Polityka prywatności.

Twoje przyjęcie tych warunków

Korzystając z tego rozszerzenia, wyrażasz zgodę na niniejszą politykę. Jeśli nie zgadzasz się z tą polityką, prosimy o niekorzystanie z naszego rozszerzenia. Kontynuowanie korzystania z rozszerzenia po opublikowaniu zmian w tej polityce będzie uważane za akceptację tych zmian.

Nie zgadzasz się z warunkami Polityki prywatności

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Polityki prywatności, prosimy o usunięcie rozszerzenia.

Kontakt

W razie jakichkolwiek obaw dotyczących prywatności lub prośby o usunięcie, można składać wnioski drogą e-mailową na adres getvideohunter@gmail.com.